Công bố kết quả Chỉ số PCI, DDCI tỉnh An Giang năm 2023

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2023, Chỉ số PCI của Giang nằm ngoài top 30 cả nước; Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) cũng không nằm trong top 30 cả nước. Trong 10 chỉ số thành phần PCI An Giang năm 2023 có 6 chỉ số tăng điểm và 4 chỉ số giảm điểm so năm 2022.

Cụ thể, 6 chỉ số tăng điểm, gồm: Tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền tỉnh, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Còn 4 chỉ số giảm điểm, gồm: Gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí không chính thức, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Đối với Bộ Chỉ số DDCI năm 2023, thông qua kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh của 20 sở, ban, ngành và 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh cho thấy một số ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh có tác động trực tiếp đến việc đầu tư, sản xuất kinh doanh chưa được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng điều hành kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới, các sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh cần tập trung bám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, cần tăng cường đối thoại với doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực và địa phương phụ trách; kịp thời giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện Công văn 436/UBND-TH, ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh triển khai Công điện 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Cần tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao, không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Phước lưu ý, các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh và phát huy hơn nữa tính hiệu quả Cổng thông tin điện tử của tỉnh An Giang, trang thông tin của các sở, ngành, địa phương. Đồng thời, tổng rà soát, phân tích kỹ những chỉ số thành phần do mình phụ trách, đặc biệt là những chỉ số bị giảm điểm để có kế hoạch và giải pháp phù hợp cải thiện vững chắc, nâng cao chất lượng các chỉ số thành phần.

Ngoài ra, trên cơ sở kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2023, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương thấp điểm, thấp hạng phải tự xem xét, đánh giá lại cách thức điều hành, để chỉnh sửa phù hợp…

MỸ LINH – DUY ANH