Giải đáp thắc mắc về chính sách thuế

Ông Nguyễn Thành - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ Dự toán Pháp chế Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

- Trường hợp công ty thực hiện chi trả các khoản chiết khấu thương mại cho các cá nhân không phải là hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì công ty thực hiện khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Thông tư 111 ngày 15-8-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

- Trường hợp hộ kinh doanh hiệu sách tổng hợp, trong đó có sách giáo khoa bán đúng giá hưởng hoa hồng theo hợp đồng ký kết với công ty thì doanh thu tính thuế được xác định như thế nào, thưa ông?

- Đối với hoạt động dịch vụ hưởng hoa hồng (thuộc nhóm dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu), doanh thu tính thuế là tiền hoa hồng được hưởng; tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng là 5%, thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 2%. Đối với ngành nghề bán lẻ các loại hàng hóa, doanh thu tính thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng); tỷ lệ % tính thuế giá trị gia tăng là 1%, thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 0,5%. Kể từ ngày 1-8, việc quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo Thông tư số 40 ngày 1-6-2021 của Bộ Tài chính.

- Ông có thể cho biết, trường hợp công ty ký hợp đồng thuê đất trong khu chế xuất, hình thức thanh toán trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thời hạn thì việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thế nào?

- Trường hợp công ty có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật, có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì công ty được phân bổ dần tiền thuê đất trả tiền một lần vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới) theo quy định.

- Trường hợp đơn vị thực hiện chương trình khuyến mãi tặng hàng, chăm sóc khách hàng dưới 100 triệu đồng thì giá tính thuế được xác định bằng không hay phải xuất hóa đơn 10%, thưa ông?

- Trường hợp đơn vị thực hiện chương trình khuyến mãi tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có tổng giá trị dưới 100 triệu đồng nếu không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo chương trình khuyến mãi với cơ quan chức năng thì đơn vị lập hóa đơn ghi rõ tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mãi không thu tiền theo Khoản 5, Điều 7 Thông tư 219/2013 của Bộ Tài chính.

- Thưa ông, trường hợp công ty thiếu vốn lưu động có thể mượn tiền của cá nhân có quan hệ gia đình với cổ đông thì có bị coi là có giao dịch liên kết không?

- Trường hợp công ty mượn tiền của một cá nhân có quan hệ gia đình với cổ đông (là người điều hành, kiểm soát doanh nghiệp) với số tiền lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu được xác định là có quan hệ liên kết. Khi đó, giao dịch vay mượn tiền giữa công ty với cá nhân có quan hệ gia đình với cổ đông là giao dịch liên kết. Doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết có nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

- Xin cảm ơn ông!

KIM THAO (Thực hiện)