Giải quyết nhiều nội dung cấp thiết, cần triển khai ngay

Dự kỳ họp có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập; Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang…

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập nhấn mạnh: Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43 ngày 11.2.2022 của Quốc hội và kịp thời tháo gỡ những “nút thắt”, “điểm nghẽn”; nhằm thúc đẩy, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid - 19. Ngày 1.8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã thông báo danh mục và mức vốn của các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình cho các Bộ, ngành, địa phương. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành thủ tục đầu tư dự án và báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30.8.2022.

Để khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ và kịp thời triển khai các chủ trương của Thành ủy để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo đảm thực hiện mục tiêu phục hồi, thúc đẩy phát triển thành phố trong thời gian tới. Việc tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP để quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền là kịp thời và cần thiết.

Các đại biểu dự kỳ họp

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét 7 nội dung quan trọng do UBND thành phố trình về: Hỗ trợ kinh phí cải tạo sửa chữa các công trình, mua sắm trang thiết bị và kinh phí hoạt động các đơn vị quốc phòng, an ninh năm 2022; Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 2 vụ trở lên để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục Khu công nghiệp VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền tại huyện Thủy Nguyên; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Trong đó, có 2 dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, 2 dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng khu Tái định cư và 1 Dự án về chuyển đổi số.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Hải Phòng xem xét 7 nội dung quan trọng do UBND thành phố trình

Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, các nội dung được trình tại kỳ họp đều là những công việc cấp thiết, cần được HĐND thành phố xem xét, quyết nghị để triển khai ngay; bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Các nghị quyết được thông qua sẽ tạo cơ sở để đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án; tạo điều kiện để phục hồi và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội thành phố sau đại dịch Covid - 19. Do đó, các đại biểu cần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Ngay sau phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe đại diện UBND thành phố trình bày nội dung các tờ trình và đại diện các Ban HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra về các nội dung liên quan.

Cuối giờ chiều nay, HĐND thành phố Hải Phòng Khóa XVI sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

MẠNH TUÂN