Họp Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực'

Đồng chí Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu kết luận cuộc họp

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, áp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024 (ngày 9/11). Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân đang cư trú, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh. Nội dung thi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Cuộc thi có 4 tuần thi, mỗi lượt dự thi, thí sinh trả lời các câu hỏi được hệ thống phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên trong tổng số câu hỏi và 1 câu hỏi phụ dự đoán tổng số lượt người trả lời đúng với đáp án trong mỗi tuần thi. Dự kiến cuộc thi diễn ra vào tháng 9/2024.

Để triển khai, UBND tỉnh đã thành lập Ban Tổ chức cuộc thi; Sở Tư pháp đã dự thảo các văn bản liên quan, biên soạn, xây dựng ngân hàng câu hỏi. Một số đơn vị cấp huyện đã ban hành kế hoạch hoặc văn bản hướng dẫn triển khai cuộc thi.

Lãnh đạo Báo Lạng Sơn phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức cuộc thi đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Quyết định thành lập Ban Đề thi, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc; Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi. Trong đó tập trung vào một số nội dung: phạm vi tổ chức, đối tượng, độ tuổi tham gia cuộc thi; cách tính điểm, xét giải thưởng cho các tập thể; thành phần ban giám khảo; công tác tuyên truyền về cuộc thi; số lượng câu hỏi, thời gian trả lời câu hỏi trong mỗi lượt thi…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, sự quan tâm, phối hợp của chính quyền, lãnh đạo các cấp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động; tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

Đồng chí đề nghị Sở Tư pháp tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo các văn bản liên quan đến cuộc thi. Đối với Thể lệ cuộc thi, Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu rà soát, học tập kinh nghiệm các cuộc thi trực tuyến của tỉnh đã tổ chức, trong đó cần xác định cụ thể hơn về phạm vi, đối tượng tham gia dự thi. Cùng đó, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền về cuộc thi.

DƯƠNG DUYÊN