Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng một số ngân hàng

Đây là lần thứ 3 ân hàng nhà nước điều chỉnh cấp room tín dụng trong năm nay, ngay sau công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo đủ vốn tín dụng phục vụ nền kinh tế.

Theo đó, các ngân hàng có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022.

Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng cho một số ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ ưu tiên thêm cho những ngân hàng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp trong thời gian vừa qua.

Tính đến hết ngày 22/11, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống mới đạt 8,21%, thấp xa so với chỉ tiêu định hướng đầu năm (khoảng 14-15%).

Bức tranh tín dụng chung của hệ thống ngân hàng cho thấy sự phân hóa khi ở nhóm ngân hàng quốc doanh, tăng trưởng tín dụng đều ở mức một con số. Trong khi đó, các ngân hàng tư nhân có mức tăng cao hơn đáng kể, trên 10%.