Ra mắt mô hình hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Giao lưu cùng thanh niên lầm lỡ vươn lên làm lại cuộc đời.

Thời gian qua, công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn phường Hiệp Ninh được các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện, bước đầu có những chuyển biến tích cực.

Nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể, cộng đồng xã hội được nâng lên rõ rệt, tạo điều kiện cho những người một thời lầm lỗi nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Tuy nhiên, công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người trong diện tái hòa nhập cộng đồng còn một số hạn chế, như: Việc giúp đỡ, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện ma túy chưa được quan tâm một cách đúng mức; không ít người chấp hành xong án phạt tù, sau cai nghiện sau khi trở về địa phương không có việc làm ổn định, tiếp tục bị các đối tượng xấu lôi kéo, rủ rê nên tái phạm, tái nghiện, gây nên nhiều hệ lụy cho xã hội và cộng đồng.

Trước tình hình trên, Công an phường Hiệp Ninh đã tham mưu UBND phường xây dựng mô hình “Cơ quan, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn phường Hiệp Ninh”.

Đoàn viên, thanh niên tham gia tìm hiểu về Luật Phòng, chống ma túy.

Hội nghị thông kế hoạch xây dựng mô hình; quyết định thành lập, quy chế hoạt động của mô hình “Cơ quan, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn phường.

Ban điều hành mô hình có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện được phân công; thường xuyên tiếp xúc với những người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của họ, từ đó có biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ phù hợp, kịp thời; vận động gia đình họ động viên, khích lệ người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và chấp hành tốt các quy định của áp luật.

Doanh nghiệp ủng hộ, đồng hành cùng địa phương giúp đỡ người chấp hành xong án tù, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Long- Chủ tịch UBND phường Hiệp Ninh đề nghị Ban điều hành mô hình nhanh chóng đi vào hoạt động, tổ chức các buổi giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện; phải thực hiện thường xuyên, liên tục công tác giới thiệu việc làm cho đối tượng với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giúp họ có điều kiện làm lại cuộc đời.

Hà Thủy