Triển khai công tác truyền thông về chuyên đề giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Vân Chi; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến; Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn; đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Kinh tế; đại diện Tổ giúp việc, lãnh đạo Vụ Thông tin, Vụ Tin học, Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình ốc hội Việt Nam…

Cho ý kiến về công tác tuyên truyền về chuyên đề giám sát và các hoạt động của Đoàn, các đại biểu đánh giá cao việc Trưởng đoàn giám sát và Đoàn giám sát sớm đưa ra các yêu cầu cụ thể, chuyên sâu đối với công tác truyền thông về quá trình triển khai kế hoạch, các hoạt động, nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 và một số dự án quan trọng quốc gia theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo đảm bám sát định hướng, có trọng tâm, trọng điểm, rõ thông điệp, phản ánh trung thực, kịp thời, nhanh nhạy các hoạt động của Đoàn giám sát, qua đó tạo hiệu ứng và sự lan tỏa ngay trong quá trình giám sát.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Vân Chi gợi mở các nội dung cần chú ý tuyên truyền.

Một số ý kiến cho rằng, các đơn vị phục vụ cho Đoàn giám sát và sở, ngành địa phương có liên quan cần sự đồng hành, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí, bảo đảm chất lượng tuyên truyền.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về chuẩn bị triển khai công việc của Đoàn công tác số 4 do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy làm Trưởng đoàn.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn - thành viên Đoàn Giám sát đóng góp ý kiến về kế hoạch làm việc của Đoàn công tác số 4

Kết luận cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy ghi nhận các ý kiến đóng góp và cho rằng việc xây dựng Đề án tuyên truyền cho chuyên đề giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 và một số dự án quan trọng quốc gia theo các nghị quyết của Quốc hội có vai trò quan trọng. Công tác truyền thông cần tiến hành ngay trong quá trình giám sát, làm theo chuyên đề, tạo hiệu ứng giám sát, Vụ Thông tin là đầu mối, giao nhiệm vụ cho Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam và các báo, đài khác thật cụ thể về từng chuyên đề chuyên sâu; chú trọng việc xây dựng kịch bản và phim tư liệu về hoạt động của Đoàn giám sát, phục vụ việc báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, phục vụ công tác truyền thông theo đúng kết luận của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng đoàn giám sát.

Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh cho ý kiến về xây dựng Đề án tuyên truyền

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy đề nghị, Tổ giúp việc Đoàn giám sát cần phối hợp với Vụ Thông tin, Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam sớm xây dựng Đề án tuyên truyền, trong đó xác định rõ kế hoạch, thời gian thực hiện, trách nhiệm của từng chủ thể, làm rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, các yêu cầu đặt ra cho từng Đoàn công tác, giai đoạn giám sát của Đoàn giám sát…, kịp thời đưa ra định hướng tuyên truyền phù hợp, bảo đảm hiệu quả tuyên truyền ở mức cao nhất.

Trưởng Ban Thời sự - Chính trị, Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Tâm cho ý kiến về xây dựng Đề án tuyên truyền

Các Vụ chuyên môn cần tích cực phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến những nội dung của chuyên đề giám sát cho các cơ quan báo chí, trong đó chủ lực là Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Các cơ quan báo chí cần chủ động nghiên cứu vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 trong bối cảnh đặc biệt khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cũng như các Nghị quyết về các dự án quan trọng quốc gia của Quốc hội, từ đó xây dựng các chuyên đề, tuyến bài, hội thảo, tọa đàm... tuyên truyền sâu rộng về chuyên đề giám sát.

Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Thị Lan Nhung đóng góp ý kiến về công tác truyền thông

Tiếp tục kế thừa những kết quả của các đoàn giám sát trước; chú trọng tính hiệu quả, thực chất, tuân thủ đúng các quy định, tránh hình thức, gây phiền hà cho địa phương, cơ sở.

Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy cũng nhấn mạnh yêu cầu với các đoàn công tác trong quá trình triển khai giám sát, đó là cần bảo đảm tinh gọn, chú trọng chất lượng, hiệu quả các hoạt động khảo sát, giám sát tại địa phương, cơ sở.

Thanh Hải