Tháng 9-2023, gỡ bỏ gần 800 bài viết, video thông tin sai sự thật trên mạng xã hội