Những loại thuế mà người livestream bán hàng phải nộp

Dưới đây là những loại thuế, mức thuế cụ thể mà người livestream bán hàng phải nộp.

Hoàng An