Hà Nội phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 26 dự án sử dụng vốn đầu tư công

Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 4/7, sau 3,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố à Nội khóa XVI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Đặc biệt, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng, góp phần vào thành công chung của kỳ họp, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thời gian qua.

Đặc biệt, trong điều kiện thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong đó tập trung các nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài và kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, bức xúc.

Người hỏi ngắn, gọn, rõ vấn đề; người trả lời đi thẳng, đúng vào vấn đề được chất vấn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn có 38 lượt đại biểu phát biểu chất vấn, tranh luận, 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố, 15 Giám đốc sở, ngành và 5 Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đã tham gia trả lời chất vấn.

HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên chất vấn, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời gian cụ thể, yêu cầu UBND thành phố và các cơ quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những nội dung đã cam kết thực hiện theo tiến độ với HĐND thành phố; khẩn trương, nghiêm túc, tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn và báo cáo HĐND thành phố kết quả thực hiện.

Nhấn mạnh thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền, duy trì kỷ luật, kỷ cương; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, ngay sau kỳ họp này, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị chủ động tổ chức triển khai đảm bảo đồng bộ, kịp thời để các nghị quyết của HĐND thành phố đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Trước đó, sáng cùng ngày, HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Theo Nghị quyết, trong 26 dự án phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, có 22 dự án phê duyệt chủ trương đầu tư, 3 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư và 1 dự án dừng thực hiện chủ trương đầu tư.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay. HĐND thành phố tán thành với báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay.

HĐND thành phố Hà Nội yêu cầu UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.

Ngoài ra, HĐND thành phố Hà Nội đề nghị UBND thành phố kiểm tra, rà soát toàn bộ các kiến nghị của cử tri còn tồn tại chưa giải quyết xong hoặc chưa rõ nội dung trả lời, giải quyết; đánh giá, phân loại kết quả giải quyết cụ thể. Đối với những nội dung, kiến nghị đủ điều kiện giải quyết mà chưa hoàn thành, chưa rõ tiến độ, UBND thành phố cần tập trung chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể, xác định rõ lộ trình giải quyết cho các sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện dứt điểm.

Những nội dung trả lời chưa đầy đủ, còn vướng mắc cần được kịp thời bổ sung, hướng dẫn. UBND thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; đồng thời báo cáo HĐND thành phố kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2024.

Nguyễn Thắng/TTXVN