Doanh nghiệp Hải Dương cần làm gì khi máy móc nhập khẩu thực tế khác hồ sơ đăng ký đầu tư?

Gần 300 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp được giải đáp một số vướng mắc về lĩnh vực đầu tư tại Hải Dương

Sáng 16/11, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn thi hành pháp luật về đầu tư và giải đáp vướng mắc thuộc lĩnh vực đầu tư cho các doanh nghiệp.

Gần 300 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp ở ải Dương tham gia hội nghị.

Đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã thông tin một số điểm nổi bật trong các quy định về đầu tư như trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; phạm vi ban hành chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh. Điểm khác biệt giữa 2 dạng chủ trương đầu tư gồm dạng chưa có tên nhà đầu tư và đã có tên nhà đầu tư; thủ tục chung chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư; điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư, thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp…

Đại diện Vụ Pháp chế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh giải đáp một số vướng mắc liên quan đến đầu tư. Khi danh mục, số lượng máy móc nhập khẩu thực tế khác với hồ sơ đăng ký đầu tư, doanh nghiệp cần thực hiện các phần việc liên quan đến báo cáo đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án, máy móc, thiết bị nhập khẩu phải phù hợp với hồ sơ đăng ký đầu tư, nếu có sai khác thì cần lập báo cáo giải trình gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, từ đó gửi kèm hồ sơ dự án trong việc phối hợp với một số đơn vị liên quan như cơ quan hải quan.

Đại diện Công ty TNHH Superior EMS (Việt Nam) ở khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền đặt câu hỏi về cách xử lý khi số lượng máy móc, thiết bị nhập khẩu thực tế khác với hồ sơ đăng ký đầu tư

Doanh nghiệp chuyển địa điểm sang một địa điểm khác trong khu công nghiệp phải thay đổi giấy phép đầu tư liên quan. Nhà xưởng cũ không dùng muốn cho thuê lại cần bảo đảm rất nhiều điều kiện như sự chấp thuận của chủ đầu tư hạ tầng (phụ lục hợp đồng cho thuê đất), giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, vấn đề môi trường… Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh không khuyến khích doanh nghiệp cho thuê lại nhà xưởng đã thuê từ chủ đầu tư hạ tầng. Đặc biệt với doanh nghiệp chế xuất sẽ không được chấp thuận cho thuê lại nhà xưởng không dùng.

Một số câu hỏi liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan sẽ được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổng hợp, phối hợp các cơ quan liên quan để trả lời doanh nghiệp.

Từ đầu năm 2023 đến ngày 14/11, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 47 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 892 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 27 lượt dự án FDI, vốn đầu tư đăng ký tăng thêm gần 129 triệu USD. Cấp mới 9 dự án vốn đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.925 tỷ đồng, điều chỉnh 6 lượt dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 3.120 tỷ đồng.

Hiện các khu công nghiệp ở Hải Dương đã thu hút 371 dự án đầu tư, trong đó 17 dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (2 dự án FDI đầu tư hạ tầng với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 74 triệu USD, 15 dự án DDI đầu tư hạ tầng với tổng vốn đầu tư đăng ký 20.055 tỷ đồng). 354 dự án đầu tư thứ cấp, trong đó 280 dự án FDI đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn đầu tư đăng ký 5,88 tỷ USD, 74 dự án DDI, tổng vốn đầu tư đăng ký 11.842 tỷ đồng. 260/354 dự án thứ cấp đã triển khai đầu tư, đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

HÀ KIÊN