Có dấu hiệu mất an toàn tài chính, Công ty Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh bị giám sát đặc biệt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh à Tĩnh Trần Báu Hà vừa ký quyết định về việc giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh (địa chỉ tại đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh có 100% vốn Nhà nước. Ảnh: CTV.

Theo quyết định này, lý do giám sát tài chính đặc biệt là do Công ty TNHH MTV ổ số kiến thiết Hà Tĩnh có dấu hiệu mất an toàn tài chính, tổng lỗ lũy kế đến cuối năm 2023 lớn hơn 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu. Thời gian thực hiện giám sát là hết năm 2025.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nội dung, kế hoạch và quy trình giám sát tài chính đặc biệt đối với công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh theo đúng quy định.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi ban hành Quyết định giám sát tài chính đặc biệt, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh phải xây dựng phương án khắc phục tài chính.

Trong đó, phân tích, đánh giá các nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ trong kinh doanh và nêu rõ các giải pháp về tổ chức, lao động tại công ty, tổ chức các đại lý; phương án đầu tư phát huy tài sản hiện có tại Công ty để đảm bảo tăng doanh thu từ các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của áp luật; tiết kiệm các chi phí để phục hồi tình hình tài chính.

Sau khi hoàn thiện phương án, Công ty gửi Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan để kiểm tra, soát xét, tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện phương án của Công ty, Sở Tài chính chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan đánh giá lại tình hình tài chính của Công ty.

Trường hợp tình hình tài chính của Công ty được cải thiện, không còn dấu hiệu mất an toàn tài chính và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo giám sát theo quy định, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định kết thúc giám sát tài chính đặc biệt.

Trường hợp tình hình tài chính Công ty có cải thiện nhưng vẫn còn dấu hiệu mất an toàn tài chính, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan soát xét, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý tiếp theo đối với Công ty.

Trường hợp tình hình tài chính Công ty không có sự cải thiện và không có dấu hiệu phục hồi, Sở Tài chính báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu phương án chuyển đổi sở hữu hoặc sắp xếp lại Công ty theo đúng quy định.

Trao đổi với PV, ông Tống Tuấn Long, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh cho biết đơn vị là 100% vốn Nhà nước. “Tỉnh đã có quyết định giám sát thì công ty cứ theo đó thực hiện”, ông Long nói.

Hạnh Nguyên