Định hướng công tác báo chí, tuyên truyền tháng 7

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; các vấn đề có liên quan đến công tác thống kê; một số kết quả bước đầu cuộc điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế-xã hội năm 2023-2024 của các hộ dân tộc thiểu số, thu thập dữ liệu về dân số, nhà ở của các vùng dân tộc thiểu số.

Trong tháng 6, các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú trên địa bàn đã bám sát định hướng tuyên truyền, kịp thời thông tin các sự kiện chính trị, thời sự trong tỉnh cũng như trong nước và ế giới; tích cực tuyên truyền, phản ánh toàn diện các mặt về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, đã tuyên truyền đậm nét các hoạt động Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bình thời kỳ 2021-2030, Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2024; hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp tại các địa phương; tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Trong tháng, hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và ể thao trên lĩnh vực báo chí, tuyên truyền; hoạt động định hướng thông tin, tuyên truyền của ngành Tuyên giáo tiếp tục có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, bảo đảm hiệu quả, thực chất.

Công tác phối hợp chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh; công tác sáng tác, tuyên truyền, quảng bá, tổ chức hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh được quan tâm chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ hơn kết quả công tác báo chí, tuyên truyền tháng 6, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền tháng 7.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí, tuyên truyền trong thời gian tới: Tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện, hoạt động kỷ niệm, các nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, của đất nước.

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; công tác tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND các huyện, thành phố và của tỉnh.

Tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện; các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị và của tỉnh; về cải cách tiền lương; nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

Tuyên truyền về kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7; kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, 94 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; các hoạt động kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoạt động xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch, công tác triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi, giải báo chí do Trung ương, địa phương tổ chức.

Đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội; tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm ma túy, lừa đảo và đảm bảo trật tự ATGT.

Mạnh Dũng - Đức Lam