Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4): Đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Bùi Văn Chung, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, cho biết: “Với đặc thù là đơn vị bộ binh đủ quân, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuổi đời của cán bộ, chiến sĩ còn trẻ, để công tác phổ biến, giáo dục áp luật đi sâu vào đời sống, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo các đơn vị trong toàn Sư đoàn bám sát nguyên tắc “Chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực”, bảo đảm các nội dung được truyền đạt “kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm”, phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi, trình độ của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, coi trọng việc đổi mới và vận dụng linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào thực tiễn, đạt được hiệu quả cao”.

Học tập nâng cao nhận thức về pháp luật ở Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4).

Trong đó, đơn vị chú trọng các hình thức đối thoại, diễn đàn, tọa đàm, tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, tổ chức nhiều mô hình trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác như: “Mỗi tuần một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật”, “Quà tặng người thân”, “Mỗi ngày một việc tốt”... đạt được nhiều hiệu quả thiết thực, thu hút, lôi cuốn đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Dự “Ngày pháp luật” của Đại đội 7 (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9), chúng tôi rất ấn tượng bởi sự đa dạng trong các nội dung, sáng tạo về hình thức của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thượng úy Phạm Văn Quế, Chính trị viên Đại đội 7 cho biết: “Ngày pháp luật” được đơn vị chúng tôi duy trì vào thứ năm hằng tuần. Nội dung giáo dục pháp luật tập trung tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nắm và hiểu rõ hơn về các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, quy định, điều lệnh, điều lệ trong quân đội… qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, quy định đơn vị một cách tự giác”.

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện toàn diện, trọng tâm là giáo dục cho cán bộ đoàn viên về Hiến pháp, Luật Nghĩa vụ ân sự, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Điều lệnh quản lý bộ đội; các văn bản, chỉ thị, quy định của Chính phủ, Quân đội… Qua đó ý thức thượng tôn và chấp hành pháp luật, gương người tốt, việc tốt của cán bộ, đoàn viên ngày càng được nâng lên.

Thời gian qua, đơn vị đã duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một điều luật”. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, mỗi tuần cấp đại đội lựa chọn một điều luật để tuyên truyền, phổ biến trên bảng “Mỗi tuần một điều luật” của đơn vị, đồng thời quán triệt, phổ biến cho bộ đội trong giờ đọc báo, sinh hoạt đơn vị; yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu, nắm chắc nội dung điều luật. Hằng ngày, thông qua sinh hoạt tổ, đọc báo... đội ngũ cán bộ từ tiểu đội trưởng đến cán bộ đại đội sẽ kiểm tra nhận thức của bộ đội về nội dung điều luật đã được quán triệt.

Một buổi tọa đàm về chủ đề pháp luật tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4).

Thiếu tá Trịnh Hoàng Cầm, Chính trị viên Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 2, Sư đoàn 9) chia sẻ: “Để duy trì hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, cấp tiểu đoàn chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo, ban biên tập, tổ tư vấn pháp luật. Hằng tuần, Ban biên tập trực tiếp soạn thảo bộ câu hỏi, đáp án pháp luật với nội dung ngắn gọn, tính khái quát cao, gắn với liên hệ, định hướng cho đơn vị, quân nhân thực hiện. Đầu tuần, tiểu đoàn triển khai câu hỏi; trong tuần, các đơn vị tổ chức thảo luận, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ trả lời; cuối tuần, đơn vị kiểm tra nhận thức, đánh giá kết quả. Những tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương qua sinh hoạt, điểm danh, trên truyền thanh nội bộ. Tiểu đoàn chọn đơn vị làm điểm và thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, kịp thời khắc phục những hạn chế”.

Cùng với mô hình “Mỗi tuần một điều luật”, hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật quân nhân” cũng phát huy hiệu quả. Những trường hợp quân nhân trong đơn vị có dấu hiệu về tư tưởng, có những nỗi niềm cần chia sẻ hay những thắc mắc về các vấn đề pháp luật, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị sẽ được tổ tư vấn tâm lý, pháp luật giải đáp kịp thời, giúp quân nhân hiểu và xây dựng ý chí, quyết tâm trong quá trình học tập, công tác tại đơn vị.

Binh nhất Điểu Sơn, chiến sĩ Đại đội 8 (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9) bộc bạch: “Nhờ cách thức đổi mới việc kết hợp giáo dục pháp luật với việc tổ chức các mô hình hoạt động trực quan sinh động ở đơn vị nên chúng tôi thấy gần gũi, dễ học, dễ hiểu hơn. Từ đó việc chấp hành kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị được cán bộ, chiến sĩ tiến hành một cách tự giác, chặt chẽ”.

Với những biện pháp đồng bộ, sáng tạo, từ đầu năm 2024 đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 đã quán triệt, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, quy định của đơn vị, qua đó góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: NGUYỄN THANH HÀO

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.