Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH15, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn; đại biểu mời tham gia có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ.

Ảnh minh họa. (ảnh: VGP)

Phạm vi giám sát là việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 trên phạm vi cả nước. Đối tượng giám sát là Chính phủ và các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đoàn giám sát sẽ đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021; kiến nghị giải pháp thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Đoàn giám sát sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2023 về kết quả giám sát; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề và gửi báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

H.L