Nghệ An: Tổ chức Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Đồng chí ái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An chủ trì, điều hành Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi, chuyên quản Đảng bộ tỉnh ệ An và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong bối cảnh kinh tế ế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, bất định; cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An đã chủ động nắm bắt tình hình, đưa ra các giải pháp ứng phó, linh hoạt, kịp thời, trọng tâm, trọng điểm trước các vấn đề, khó khăn, thách thức phát sinh.

Đồng thời, sự năng động vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và nỗ lực của người dân là yếu tố quan trọng cộng hưởng mang lại sự phục hồi của nền kinh tế tỉnh Nghệ An qua từng tháng, từng quý.

Theo đó, GRDP của Nghệ An quý II/2024 tăng 7,22%, cao hơn so với quý I (6,38%), đưa GRDP 6 tháng đầu năm nay tăng 6,76%, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 26 cả nước, cao hơn cùng kỳ năm 2023 (6,15%).

Kết quả về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Một số công trình trọng điểm của quốc gia triển khai trên địa bàn và công trình trọng điểm của tỉnh cũng đã hoàn thành, hoặc trong giai đoạn nước rút để hoàn thành. Những kết quả đạt được 6 tháng qua đang tạo đà cho sự tăng tốc trong 2 quý còn lại của năm 2024.

Tại Hội nghị, dựa trên thực tiễn tình hình, ý kiến, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề liên quan.

Đồng chí Hà Xuân Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Diễn Châu đã báo cáo công tác giải phóng mặt bằng KCN VSIP Nghệ An rộng 500ha triển khai trên địa bàn huyện.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại Hội nghị.

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Nguyễn Viết Hưng đề cập đến công tác cải cách hành chính, đề nghị các ngành, địa phương quan tâm khắc phục các điểm thành phần còn thấp của các chỉ số PCI, PAPI; đồng thời, quyết liệt chỉ đạo chấn chỉnh đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, để tạo ra môi trường lành mạnh, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn nữa…

Bên cạnh đó, lãnh đạo một số địa phương, ngành đã báo cáo về tình hình trên địa bàn liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời, đề xuất đối với tỉnh về một số vấn đề nhằm tháo gỡ vướng mắc xuất phát từ thực tiễn địa phương…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ các cấp để tham chiếu khả năng hoàn thành, quyết tâm đạt mục tiêu cao nhất.

Đồng thời, tiếp tục đeo bám, chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt Nghị quyết về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vừa được Quốc hội thông qua và tham mưu các cơ chế chính sách trình Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh để cụ thể hóa Nghị quyết.

Đặc biệt, để kiến tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và hiệu quả thu hút đầu tư, quyết tâm giữ vững vị trí trong top 10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất cả nước trong năm 2024.

Muốn vậy, bên cạnh phát huy hiệu quả công tác giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư, vấn đề mấu chốt hiện nay là phải khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để có quỹ đất công nghiệp sạch và giải quyết tốt việc cung ứng lao động cho các nhà đầu tư.

Đồng thời, tập trung thực hiện công tác giải ngân đầu tư công, nếu cần thiết phải thay đổi cán bộ, chủ đầu tư dự án để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; quan tâm giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc để thực hiện một số công trình trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo giữ yên dân, yên địa bàn, yên biên giới; đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; cho ý kiến kết quả thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 2/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 88-CTr/TU ngày 20/6/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đồng thời, thống nhất nội dung thành lập 4 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hải Yến