Ninh Bình: Doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm đạt gần 6.000 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu du lịch trên toàn tỉnh Ninh Bình đạt gần 6.000 tỷ đồng.

Trong tháng 6/2024, số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình ước đạt trên 614.000 lượt khách, gấp hơn 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước; số lượt khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 155.000 lượt, gấp hơn 1,6 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt gần 167.000 ngày khách, tăng 23,59% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch tháng 6/2024 ước đạt trên 607,2 tỷ đồng, tăng 45,52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Lĩnh vực lưu trú ước đạt trên 64,4 tỷ đồng, tăng 24,34%; lĩnh vực nhà hàng ước đạt trên 321,9 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần; lĩnh vực vận chuyển ước đạt trên 70,2 tỷ đồng, tăng 20,32%. Vé tham quan ước đạt gần 43 tỷ đồng, tăng 40,78%; bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt gần 45 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần; các dịch vụ khác doanh thu ước đạt trên 62,5 tỷ đồng, tăng 41,21%.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2024, số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước đạt gần 6,3 triệu lượt khách, tăng 38,47% so với cùng kỳ năm trước, đạt 83,76% so với kế hoạch năm 2024, số lượt khách đến cơ sở lưu trú ước đạt gần 1,2 triệu lượt, gấp gần 1,8 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt gần 1,3 triệu ngày khách gấp hơn 1,5 lần.

Doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng ước đạt gần 6.000 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 71,96% so với kế hoạch năm 2024. Lĩnh vực lưu trú ước đạt trên 446 tỷ đồng, tăng 39,50%; lĩnh vực nhà hàng ước đạt trên 2.945,3 tỷ đồng, tăng 49,22%; lĩnh vực vận chuyển ước đạt trên 726 tỷ đồng, tăng 41,23%; vé tham quan ước đạt trên 387,2 tỷ đồng, tăng 37,49%; bán hàng hóa, quà lưu niệm ước đạt trên 685,2 tỷ đồng, gấp hơn 1,9 lần; các dịch vụ khác doanh thu ước đạt trên 746,7 tỷ đồng, gấp hơn 1,8 lần.

Anh Tú