Sơ kết đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam

Theo đánh giá chung, thu ngân sách từ các giải pháp cải cách và tăng cường quản lý hoạt động ương mại điện tử (TMĐT) thời gian qua đã đạt kết quả khả quan. Thu ngân sách từ các hoạt động thương mại, dịch vụ trong nước đối với khu vực ngoài quốc doanh, nếu tính theo các sắc thuế chủ đạo, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ hộ kinh doanh thì kết quả tăng mạnh so với số thu từ các khu vực kinh tế khác. Nếu như số thu năm 2020 chỉ đạt 123 ngàn tỷ đồng, giảm 42% so với năm 2019 tại thời điểm bùng dịch thì năm 2021 đã tăng cao, đạt 255,5 ngàn tỷ đồng, tăng 108%. Từ năm 2022, số thu tiếp tục tăng ổn định, đạt 263,3 ngàn tỷ đồng, tăng 3%; dự kiến năm 2023 đạt 273 ngàn tỷ đồng, tăng 5,9%.

Cán bộ, công chức ngành thuế Bình Phước tham gia hội nghị sơ kết đề án

Đối với số thu từ các nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN), đây là nguồn thu mới kể từ khi ngành thuế triển khai Cổng thông tin điện tử dành riêng cho nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam để thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Đến nay, đã có 74 NCCNN đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử. Tính đến hết tháng 10-2023, tổng số thuế các NCCNN đã nộp là 11.498 tỷ đồng và đến từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Kong, Ireland, Lithuania, Thụy Sĩ, Úc, Anh...

Trên cơ sở phân tích những mặt còn tồn tại, hạn chế, Tổng Cục Thuế đã nhận được nhiều đề xuất, giải pháp sửa đổi chính sách, quy trình quản lý trong dài hạn phù hợp với chiến lược cải cách hệ thống thuế tầm nhìn 2030. Trọng tâm là bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước. Đồng thời, qua triển khai thương mại điện tử sẽ góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, phù hợp với quá trình hội nhập, phát triển của nền kinh tế; xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh nền kinh tế số.

Quốc Phong - Đức Hiển