Thẩm quyền thu, giữ thẻ kiểm tra thị trường được quy định thế nào?

Như tin đã đưa, Thanh tra Bộ Công Thương sẽ làm việc với lãnh đạo Cục QLTT Hóa, làm việc với công chức Đội QLTT số 9 (Đội 9); làm rõ việc xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục QLTT về việc tạm dừng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đội 9; căn cứ pháp lý của việc ban hành văn bản tạm dừng, việc tham mưu cho lãnh đạo Cục QLTT ban hành văn bản tạm dừng hoạt động của Đội 9…

Lực lượng QLTT Thanh Hóa kiểm tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn

Trước đó, vào cuối năm 2023, Cục QLTT Thanh Hóa đã có các thông báo thực hiện thu, giữ thẻ kiểm tra thị trường đã cấp cho ông Trần Thế Hùng, Bí thư chi bộ, Đội trưởng Đội 9 và ông Đào Thanh Sơn, Phó Bí thư chi bộ, Phó đội trưởng Đội 9 - Cơ động chống ôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn toàn tỉnh (thuộc Cục QLTT Thanh Hóa).

Thời hạn tạm đình chỉ sử dụng thẻ kiểm tra thị trường của 2 cán bộ trên là 12 tháng (từ ngày 22/11/2023). Hai cán bộ trên bị thu thẻ do bị kỷ luật vi phạm về chuyên môn.

Trụ sở Cục QLTT Thanh Hóa

Trong thời gian bị tạm đình chỉ sử dụng thẻ kiểm tra thị trường, ông Trần Thế Hùng và ông Đào Thanh Sơn không được ban hành quyết định kiểm tra hoặc giao quyền cho cấp phó của mình thực hiện thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra; không được nhận thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra và không thực hiện hoạt động kiểm tra thị trường theo quy định tại Điều 21 Pháp lệnh QLTT.

Theo khoản 1, Điều 12 ,Pháp lệnh QLTT 2016, thẻ kiểm tra thị trường là thẻ được cấp cho công chức Quản lý thị trường để thực hiện thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra, thực hiện hoạt động kiểm tra.

Cơ quan chức năng kiểm tra, tiêu hủy hàng hóa vi phạm

Trong đó, thời hạn sử dụng của thẻ kiểm tra thị trường là 5 năm kể từ ngày được cấp thẻ kiểm tra thị trường và được ghi trên thẻ kiểm tra thị trường. Công chức Quản lý thị trường chỉ được sử dụng và phải xuất trình thẻ kiểm tra thị trường khi thực hiện hoạt động kiểm tra theo quy định.

Theo Điều 7 Thông tư 33/2018/TT-BCT quy định về hồ sơ thủ tục thu hồi thẻ kiểm tra thị trường thực hiện như sau: "1. Hồ sơ kiến nghị thu hồi Thẻ gồm có: a) Danh sách công chức bị kiến nghị thu hồi Thẻ theo mẫu tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này; b) Các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến các trường hợp bị thu hồi Thẻ quy định tại khoản 1 Điều 15 Pháp lệnh Quản lý thị trường.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có căn cứ xác định các trường hợp công chức bị thu hồi Thẻ quy định tại khoản 1 Điều 15 Pháp lệnh Quản lý thị trường, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường lập hồ sơ kiến nghị thu hồi Thẻ gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường xem xét, quyết định.

3. Trường hợp Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường không thực hiện kiến nghị thu hồi Thẻ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường kiểm tra và kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường xem xét, quyết định thu hồi Thẻ theo quy định.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ban hành quyết định thu hồi Thẻ hoặc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực tiếp thu hồi Thẻ đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Thẻ do người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này ban hành, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường tiến hành thu hồi Thẻ của công chức thuộc thẩm quyền quản lý và gửi báo cáo bằng văn bản kèm Thẻ bị thu hồi về Tổng cục Quản lý thị trường.

6. Đối với Thẻ bị thu hồi, Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện cắt chéo 1/2 (một phần hai) Thẻ để không còn giá trị sử dụng. Việc cắt Thẻ được lập thành biên bản.

7. Trường hợp công chức đã bị thu hồi Thẻ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Pháp lệnh Quản lý thị trường khi đề nghị cấp Thẻ thì hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Thẻ thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Thông tư này.

8. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, quyết định thu hồi Thẻ đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 16 Pháp lệnh Quản lý thị trường".

Như vậy, trình tự thủ tục thu hồi thẻ kiểm tra thị trường của công chức Quản lý thị trường cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình tại Điều 7 vừa nêu trên.

Thanh Phương