Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát động ủng hộ Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội' năm 2024

Quang cảnh chương trình phát động.

Hiện toàn tỉnh có gần 8.000 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, trong đó có hơn 3.000 doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất, kinh doanh đa dạng các lĩnh vực cả ở trong và ngoài tỉnh, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, giải quyết việc làm, tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Đặc biệt, các doanh nhân, doanh nghiệp đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội", quỹ khuyến học, khuyến tài của tỉnh; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở...

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đồng thời thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, tại lễ phát động, nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ nguồn kinh phí thiết thực vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Qua buổi đầu tiên của lễ phát động, các hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã quyên góp được hơn 10,9 tỷ đồng. Một số doanh nhân, doanh nghiệp đã có mức đóng góp lớn như: Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế Xuân Thành; ông Nguyễn Văn Quyền, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Xuân Quyền; Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Khiêm, Ngân hàng Liên Việt, Vietinbank Tam Điệp...

Nguyễn Thơm-Minh Đường