Thủ tướng: Rà soát, tìm vướng mắc để 'trị bệnh' trì trệ của cán bộ

Nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ kết quả"

Đây là phát biểu của Thủ tướng ạm Minh Chính trong phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Ban chỉ đạo) diễn ra sáng 8/7.

Trước đó, Thủ tướng đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: VGP).

Phiên họp nhằm đánh giá tình hình, xác định yêu cầu, mục tiêu, thống nhất các quan điểm, nguyên tắc và phạm vi, nội dung rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm áp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu với hoạt động của Ban chỉ đạo là "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả". Phải sớm thành lập tổ giúp việc Ban chỉ đạo gồm các thành viên đủ năng lực, trình độ, tâm huyết là cán bộ cấp vụ, chuyên gia, nhà nghiên cứu, do Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm tổ trưởng.

Thủ tướng nêu rõ việc rà soát, xử lý các vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn.

Cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý là các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; các nghị quyết của Chính phủ.

Cuộc họp còn có sự tham dự của các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ban chỉ đạo (Ảnh: VGP).

Cơ sở thực tiễn là yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn khi tình hình thay đổi rất nhanh, nhiều vấn đề mới phát sinh, chưa dự báo được, chưa có quy định điều chỉnh hoặc có những vấn đề đã có quy định nhưng bị thực tiễn vượt qua.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu của việc rà soát gỡ vướng văn bản quy phạm pháp luật là góp phần khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám nghĩ, không dám làm, bệnh trì trệ trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Từ đó, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa...

"Quan điểm, nguyên tắc triển khai công việc là tập trung có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành" - Thủ tướng nói.

Sẽ đề xuất xây dựng một luật sửa đổi nhiều luật theo trình tự, thủ tục rút gọn

Về phạm vi rà soát, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào một số luật cần sửa đổi mang tính chất cấp bách nhất để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cản trở, điểm nghẽn, các luật đã có lộ trình sửa đổi tới năm 2025.

Luật do bộ, ngành nào chủ trì xây dựng thì bộ, ngành đó chủ trì theo dõi, rà soát, đề xuất.

Đồng thời tham khảo ý kiến, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân.

Nội dung rà soát, sửa đổi tập trung vào việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, các bộ, ngành Trung ương tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước (xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật, quy hoạch, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật), không làm các công việc cụ thể.

Bên cạnh đó, cần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các chồng chéo, vướng mắc; xóa bỏ xin cho, chống phiền hà, sách nhiễu… cho người dân và doanh nghiệp; khơi thông, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, lấy đầu tư công, nguồn lực Nhà nước dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực hợp pháp khác, trong đó có đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng chỉ rõ, sau khi rà soát thì đề xuất xây dựng một luật sửa đổi nhiều luật theo trình tự, thủ tục rút gọn để xử lý các vướng mắc, trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Trang Trần