HĐND tỉnh Cao Bằng thông qua 12 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Tại kỳ họp, Hội đồng đã thông qua 12 nghị quyết; trong đó có nghị quyết về Quy định cơ chế lồng ghép, huy động nguồn vốn và tỷ lệ dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công; Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022…

Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Lâm Thị Tú Anh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Phạm Văn Cao, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Ủy viên UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Phát biểu kết luận, ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đưa nghị quyết vào cuộc sống. Quá trình tổ chức thực hiện phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng việc hướng dẫn, tuyên truyền tạo sự đồng thuận, đảm bảo các nghị quyết được thực hiện có hiệu quả, các chính sách đến các đối tượng thụ hưởng kịp thời, đầy đủ. Ngành Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi nhắc lại đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên; nâng cao nhận thức, khắc phục tình trạng chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Các cấp, ngành cần quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu qua biên giới; tích cực đẩy mạnh giải phóng mặt bằng dự án đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã giao vốn năm 2022… Cùng với đó tập trung đổi mới về tư duy, nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; giảm thủ tục, phiền hà, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp…

Quốc Đạt (TTXVN)