Y chang cam kết

- Nhưng đâu phải đã ngon hết. Ngay cả cao tốc đã hoàn tất xe chạy vèo vèo, nhưng vẫn vướng. Ví dụ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe từ lâu, mà chủ đầu tư dự án vẫn chưa hoàn trả tuyến đường vận hành cho nhà máy điện gió. Có phải là “cầu xây xong đã lâu, chưa thấy người về đưa dâu”?

- Chắc chắn là chất lượng vận hành tổng thể của các dự án giao thông vẫn còn kém kỳ vọng. Tuy vậy, chuyện nào ra chuyện đó. ộ GTVT mới đây cho biết tốc độ giải ngân từ đầu năm tới nay đã đạt 40% kế hoạch. Có những dự án giao thông được đưa vào khai thác sớm mang lại hiệu quả. Lề lối này rất khác kiểu xịch đụi trong những năm trước.

- Chỉ riêng chuyện được bàn giao mặt bằng thi công đúng hạn cũng vẫn là điều cần phải cải thiện. Bởi vẫn còn tình trạng cùng một tuyến đường, bên phía tỉnh này thì thi công rẹt rẹt, tỉnh kia vẫn cà rịch cà tang. Đường không thông thì xe chạy kiểu gì.

- Dân tình sẽ sẵn sàng tin, khi từ tiến độ đến chất lượng dự án giao thông đều y chang cam kết.

TƯ QUÉO