Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ, đoạn qua địa bàn huyện Phù Ninh.

Nhìn lại hơn 3 năm qua, dịch bệnh COVID-19, tình hình ế giới, khu vực tiếp tục có những biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề mới phát sinh, vượt dự báo; giá vật tư, vật liệu tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công của các dự án...

Mặc dù vậy, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, việc triển khai thực hiện kế hoạch ĐTC giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định; bố trí tập trung, không dàn trải, ưu tiên cho các dự án trọng điểm. Tỷ lệ giải ngân 3 năm liên tục đạt mức cao, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước (bình quân đạt trên 95%). Đây là kết quả minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến các cấp, các ngành, địa phương, từng chủ đầu tư để triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn vốn ĐTC.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo bước chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn ĐTC. Nhiều công trình trọng điểm mang tính chất thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đã đưa vào sử dụng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Xác định năm 2024 là “năm bứt phá” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cũng là “năm quyết tâm” để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), Phú Thọ xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC là một trong những nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng, cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ góp phần rất lớn trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, ỉnh Phú Thọ nói riêng. Do vậy, ngay từ đầu năm nay, công tác giải ngân vốn ĐTC đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả khả quan. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải ngân 1.776 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch, xếp nhóm 5/63 tỉnh, thành của cả nước.

Để phấn đấu giải ngân 100% vốn kế hoạch ĐTC năm 2024, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở KH&ĐT đã yêu cầu các chủ đầu tư tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong năm 2023 để có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là giải ngân nguồn vốn đầu tư vào các dự án quan trọng của tỉnh, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng đề nghị các chủ đầu tư cần chú trọng, quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hơn trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn ĐTC.

Một vấn đề quan trọng khác là các chủ đầu tư cần quan tâm trong chuẩn bị đầu tư dự án, nâng cao chất lượng tư vấn từ khâu lập chủ trương đầu tư, khẩn trương trình thẩm định và phê duyệt dự án để đủ điều kiện giao vốn cũng như triển khai thực hiện các bước tiếp theo thuận lợi.

Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư cần tuân thủ chặt chẽ các quy định về đấu thầu, lựa chọn đơn vị có đủ năng lực về chuyên môn, tài chính... để sớm hoàn thành các công việc được giao theo hợp đồng đã ký, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Theo đồng chí Trịnh Thế Truyền-TUV, Giám đốc Sở KH&ĐT, với các địa phương, Sở đề nghị tích cực hơn nữa trong công tác phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm các dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân bàn giao mặt bằng... nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn. Sở KH&ĐT sẽ phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện các dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tổng hợp điều chỉnh vốn các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu bổ sung để đẩy nhanh tiến độ...

Trịnh Hà