Công đoàn ngành Giao thông Vận tải: Ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm với 3 doanh nghiệp

Lãnh đạo Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết, tháng 6-2021, Công đoàn ngành đã thay mặt đoàn viên, người lao động thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhóm với 3 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Tư vấn T27, Công ty TNHH Đóng tàu Sông Lô. Đây là bản TƯLĐTT nhóm ngành đầu tiên trên địa bàn tỉnh.

Qua 3 năm thực hiện TƯLĐTT nhóm ngành đã có 816 lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng nhiều lợi ích về các chính sách lương, thưởng, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, các chế độ ốm đau, hiếu hỉ…với tổng số tiền gần 4,9 tỷ đồng. Nhận thấy hiệu quả thiết thực của TƯLĐTT nhóm ngành, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải đã vận động các doanh nghiệp tiếp tục tham gia và mở rộng thêm nhiều doanh nghiệp. Qua đó, tại lễ phát động Tháng Công nhân năm 2024, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tiếp tục thay mặt người lao động ký kết TƯLĐTT nhóm lần thứ 2 với đại diện lãnh đạo 5 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Tư vấn T27, Công ty TNHH Đóng tàu Sông Lô (ký lại), Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hòa, Công ty Cổ phần An Việt (ký mới).

Lãnh đạo Công đoàn ngành Giao thông Vận tải ký kết thỏa ước lao động với đại diện lãnh đạo 5 doanh nghiệp.

Các nội dung của thỏa ước ký kết với nhiều quyền lợi dành cho đoàn viên, người lao động như: Chế độ tiền lương cao hơn mức tối thiểu vùng 1%; lương thử việc ít nhất 90%; lương tháng 13 phải bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu vùng 2; người lao động làm việc trong môi trường độc hại được nghỉ thêm 1 ngày phép so với quy định; giữ nguyên lương khi người lao động được nghỉ thêm 1-2 ngày để giải quyết công việc cá nhân, lao động nam có vợ sinh con được nghỉ ít nhất thêm 2 ngày; người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn ca với mức thấp nhất là 20.000 đồng/người/bữa; mua bảo hiểm tai nạn hoặc thân thể cho toàn bộ lao động; mừng sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ với mức thấp nhất từ 100.000 đồng đến trên 1 triệu đồng…

V.G